Kurzgesagt – In a Nutshell

Tôi sẽ không cần nói nhiều về kênh Youtube này vì thực sự những người tạo ra nó phải vô cùng đỉnh.

I won’t say much about this Youtube channel because the people who create it must really be amazing.

Từ cách khai thác chủ đề về những thứ vĩ mô như vũ trụ, hố đen cho đến hành trình 4.6 tỉ năm của Trái Đất và những thứ liên quan trực tiếp đến con người.

From how to exploit topics about macro things like the universe and black holes to the Earth’s 4.6-billion-year journey and things directly related to humans.

Bên cạnh đó là hệ thống hoạt họa không có chỗ chê, vừa trực quan, dễ hiểu lại sinh động, đẹp mắt.

Besides, the animation system is flawless, intuitive, easy to understand, vivid and beautiful.

Giọng đọc cực kỳ trầm ấm và truyền cảm.

The reading voice is extremely warm and inspiring.

Bấm nút theo dõi thôi nào.

Just click the subscribe button.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *